Popatrz szerzej

Jedną z rzeczy, która może nam bardzo pomóc w trudnej sytuacji jest refleksja na temat naszych wartości.

Może się bowiem okazać, że z perspektywy, tego, co najważniejsze, trudna sytuacja, w jakiej się teraz znajdujesz wygląda trochę inaczej.

To, co do tej pory tylko cię blokowało, stresowało, osłabiało czy napełniało lękiem, okazuje się także jakiegoś rodzaju pomocą, czy okazją. Wartości mogą sprawić, że zmieni się nasze nastawienie. Nastawienie z kolei zmienia naszą reakcję. Gdy zmienia się sposób patrzenia, zmieniają się także nasze emocje i poziom energii. Zamiast dezorganizacji, chaosu, braku energii pojawia się mobilizacja, skupienie czy gotowość.   

Więcej na ten temat znajdziesz w nagraniu poniżej.


Arkusz ćwiczeń

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *